Bykski AMD RYZEN3000 RyzenAM3/AM3 /AM4 1950X TR4 X399 X570 CPU Nước Khối Quạt Làm Mát Đồng tản Nhiệt Nước Lạnh Làm Mát

127 $149 $

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chọn một tùy chọn
Chọn một tùy chọn
Black no controller
Black withController
siliver noController
silve withController
with controller
without controller
Chọn một tùy chọn
Chọn một tùy chọn
3PIN 5V A-RGB
4PIN 12V RGB
Xóa
Bykski AMD RYZEN3000 RyzenAM3/AM3 /AM4 1950X TR4 X399 X570 CPU Nước Khối Quạt Làm Mát Đồng tản Nhiệt Nước Lạnh Làm Mát
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Mã: 4000105407039 Danh mục:

127

Bykski AMD RYZEN3000 RyzenAM3/AM3 /AM4 1950X TR4 X399 X570 CPU Nước Khối Quạt Làm Mát Đồng tản Nhiệt Nước Lạnh Làm Mát

Trong kho