AMD Chuyên Dụng DDR3 4GB 8GB 1333 1600MHZ RAM Máy Tính Để Bàn Bộ Nhớ 1.5V 240 Chân, đọc Hướng Dẫn, Không Cho Intel Bo Mạch Chủ CPU

26 $111 $

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Chọn một tùy chọn
Chọn một tùy chọn
1X4GB1333MHZ
1X4GB1600MHZ
1X8GB1333MHZ
1X8GB1600MHZ
2X4GB1333MHZ
2X4GB1600MHZ
2X8GB1333MHZ
2X8GB1600MHZ
Xóa
AMD Chuyên Dụng DDR3 4GB 8GB 1333 1600MHZ RAM Máy Tính Để Bàn Bộ Nhớ 1.5V 240 Chân, đọc Hướng Dẫn, Không Cho Intel Bo Mạch Chủ CPU
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Mã: 1005002985515726 Danh mục:

26

AMD Chuyên Dụng DDR3 4GB 8GB 1333 1600MHZ RAM Máy Tính Để Bàn Bộ Nhớ 1.5V 240 Chân, đọc Hướng Dẫn, Không Cho Intel Bo Mạch Chủ CPU

Trong kho